Mr Bùi Tùng Lâm

Chủ tịch HĐQT – Công Ty Cổ Phần Cơ điện ASEAN

Tôi thực sự thích thú với loại hình du lịch Mice của Vietwind. Sau mỗi chuyến du lịch như vậy đội ngũ nhân viên của chúng tôi lại càng đoàn kết hơn, hiệu quả làm việc tăng lên rất nhiều.

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan