Kinh nghiệm tổ chức sự kiện

thoi-gian-to-chuc-hop-lop-vietwind-4

12 Jan: Thời gian thích hợp để tổ chức sự kiện họp lớp

Hợp lớp vào thời gian nào. Tổ chức họp lớp khi nào? Sau khi tốt nghiệp ra trường thì mỗi thành viên đều có công việc riêng của mình và khoảng thời gian nghỉ của mỗi người là hạn hẹp vì mỗi người lại có những công việc mang tính chát và đặc thù  khác nhau, chính vì vậy việc chọn lựa thời gian để họp lớp là rất khó