Tổ chức họp lớp

4A5A3433 (Copy) (Copy)

16 Jul: Tổ chức Họp lớp – Học viện Tài chính niên khóa 1998 – 2018

Tổ chức họp lớp sau 20 năm. Thời gian vừa là phép thử, vừa là minh chứng cho tình bạn vẫn luôn bền vững của tập thể cựu sinh viên Học viện Tài chính niên khóa 1998-2018. Ngày 14/7 vừa qua, cuộc hội ngộ sau 20 năm ra trường do công ty tổ chức sự kiện Vietwind tổ chức